FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँ कार्यपालिकाकाे निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेकाे नियमावलि, २०७६ ७७/७८ 11/03/2020 - 13:35 PDF icon अधिकार.pdf
गाउँ कार्यपालिकाकाे बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यबिधि,२०७६ ७७/७८ 11/03/2020 - 13:26 PDF icon बैठक.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली,२०७६ ७७/७८ 11/03/2020 - 13:20 PDF icon कार्यसम्पादन.pdf
गाउँ कार्यपालिकाकाे गाउँ सभा संचालन सम्बन्धी कार्यबिधि,२०७६ ७७/७८ 11/03/2020 - 13:13 PDF icon सभा.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका २०७६ ७७/७८ 11/03/2020 - 12:44 PDF icon बजार अनुगमन.pdf
पूर्वाधार विकास व्यवस्थापन सम्बन्धी एन, २०७६ ७७/७८ 11/01/2020 - 16:29 PDF icon पूर्वाधार विकास व्यवस्थापन सम्बन्धी एन, २०७६.pdf
बरियारपट्टी गाउँपालिकाकाे सेवा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यबिधि राजपत्रमा प्रकाशित ७७/७८ 11/01/2020 - 12:54 PDF icon rajpatra book.pdf
बरियारपट्टी गाउँपालिकाकाे करारमा प्राबिधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७६ ७७/७८ 10/29/2020 - 11:46 PDF icon करार .pdf
बरियारपट्टी गाउँपालिकाकाे प्रशासकीय कार्यबिधि (नियमित गर्ने) एन,२०७६ ७७/७८ 10/14/2020 - 13:41 PDF icon jpg2pdf.pdf
घ वर्गकाे निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७७/७८ 10/07/2020 - 16:48 PDF icon Untitled.pdf

Pages