FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

  1. सूचना अधिकारी ताेक्ने सम्बन्धमा (श्री स्वास्थ्य संस्था सबै)

  2. सूचना अधिकारी ताेक्ने सम्बन्धमा (श्री सामुदायिक विद्यालय सबै)

  3. उपभोक्ता समिति खाता खाेल्न चाहिने कागजातहरू ।

  4. IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा ।

  5. ताकेता ।

  6. बैठकमा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।

  7. नि:शुल्क तालिमकाे लागि आवेदन सम्बन्धमा ।

  8. याेजना सम्झौता सम्बन्धमा ।

  9. बहुक्षेत्रीय पाेषण याेजना कार्यक्रम अन्तर्गत महिला सहकारी संस्था वा समूह छनाैटका लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सूचना ।

  10. प्रमाणित कागजातहरू पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

Pages