FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम(सञ्चालन कार्यविधि)(दोश्रो संशोधन) नियमावली-२०६४ ७८-७९ 09/05/2021 - 08:05 PDF icon निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम(सञ्चालन कार्यविधि)(दोश्रो संशोधन) नियमावली-२०६४.pdf
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली-२०५८ ७८-७९ 09/04/2021 - 23:11 PDF icon निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली-२०५८.pdf
जनसहभागितामा आधारित विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदशर्न, २०६९ ७८-७९ 09/04/2021 - 23:10 PDF icon जनसहभागितामा आधारित विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदशर्न, २०६९.pdf
गरिबी निवारण कोष ऐन - २०६३ ७८-७९ 09/04/2021 - 23:08 PDF icon गरिबी निवारण कोष ऐन - २०६३.pdf
आयकर नियमावली - २०५९ ७८-७९ 09/04/2021 - 23:07 PDF icon आयकर नियमावली - २०५९.pdf
आयकर ऐन - २०५८ ७८-७९ 09/04/2021 - 23:06 PDF icon आयकर ऐन - २०५८.pdf
अपाङ्ग नगर समन्वय समिति गठन तथा कार्यसञ्चालन कार्यविधि - २०६९ ७८-७९ 09/04/2021 - 23:05 PDF icon अपाङ्ग नगर समन्वय समिति गठन तथा कार्यसञ्चालन कार्यविधि - २०६९.pdf
राजपत्रमा प्रकाशित स्थानिय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यबिधि-२०७६ ७८-७९ 08/18/2021 - 14:08 PDF icon upbhokata.pdf
राजपत्रमा प्रकाशित स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यबिधि-२०७६ ७८-७९ 08/18/2021 - 14:06 PDF icon Raj patra prakasan sabandhi karya bidhi.pdf
राजपत्रमा प्रकाशित बरियारपट्टी गाउँपालिकको प्रशासकिय कार्यबिधि (नियमित गर्ने) ए‍ेन-२०७६ ७८-७९ 08/18/2021 - 14:05 PDF icon Prasakiya karybidhi.pdf

Pages