FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राजपत्रमा प्रकाशित (घ) वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत-पत्र सम्बन्धी कार्यबिधि-२०७६ ७८-७९ 08/18/2021 - 14:04 PDF icon Gha barga.pdf
राजपत्रमा प्रकाशित बरियारपट्टी गाउँपालिकाको पुर्वाधार विकास व्यवस्थापन सम्बन्धी ए‍ेन-२०७६ ७८-७९ 08/18/2021 - 14:02 PDF icon Gaupalika ko purbadhar byabsthapan en.pdf
राजपत्रमा प्रकाशित बरियारपट्टी गाउँपालिकको बैठक सम्बन्धि कार्यबिधि-२०७६ ७८-७९ 08/18/2021 - 13:59 PDF icon Gaaupalika baithak sambandi.pdf
राजपत्रमा प्रकाशित बरियारपट्टी गाउँपालिकको सभा संचालन कार्यबिधि-२०७६ ७८-७९ 08/18/2021 - 13:57 PDF icon Gaau sabha sanchalan karyabidhi.pdf
बरियारपट्टी गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ए‍ेन-२०७६ ७८-७९ 08/18/2021 - 13:55 PDF icon Bipad jokim nyuni karan En.pdf
राजपत्रमा प्रकाशित विपद् व्यवस्थापन कोष (संचालन) कार्यबिधि-२०७६ ७८-७९ 08/18/2021 - 13:51 PDF icon Bipad buyabsthapan kos.pdf
राजपत्रमा प्रकाशित बरियारपट्टी गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका-२०७६ ७८-७९ 08/18/2021 - 13:34 PDF icon bajar anugaman.pdf
राजपत्रमा प्रकाशित बरियारपट्टी गाउँपालिकाको निर्णय र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण (कार्यबिधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली-२०७६ ७८-७९ 08/18/2021 - 13:33 PDF icon Adhikar patra pramani karan.pdf
उ.स.गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यबिधि ७७/७८ 11/03/2020 - 20:22 PDF icon उ‍.स..pdf
विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेकाे एेन, २०७६ ७७/७८ 11/03/2020 - 14:09 PDF icon विपद् जोखिम न्यू.pdf

Pages