FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी बोदपत्र अह्वानकाे सुचना

७७/७८ 04/07/2021 - 12:48 PDF icon IMG_20210412_0001_NEW.pdf

ट्रेक्टर खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सुचना

७७/७८ 04/07/2021 - 12:47

रेड बुक छपाई काे लागि काेटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना

७७/७८ 03/02/2021 - 15:45

राजपत्र पुस्तिका छपाईको लागि कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

७७/७८ 03/02/2021 - 12:30

सार्वजनिक परीरक्षण किताब छपाईको लागि कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

७७/७८ 03/02/2021 - 01:56

Invitation for Electronics Bids for the Construction Work

७७/७८ 02/04/2021 - 11:20

परामर्श सेवामा कानुनी सल्हाकार उपल्बध गराउने सम्बन्धमा

७७/७८ 01/29/2021 - 11:25

पत्रिकामा प्रकाशित सेक्सन मेशिन खरिद कार्यकाे बाेलपत्र सम्बन्धी सुचना

७७/७८ 12/21/2020 - 10:45

Invitation for Bids for the Supply and delivery of a suction machine trailor mounted

७७/७८ 12/20/2020 - 16:54 PDF icon BRM-06-2077-078.pdf

BRM/04/077/2078 र BRM/05/2077/078 बाेलपत्र मुर्गानुगामिमा प्रकाशित सुचना

७७/७८ 12/17/2020 - 20:54

Pages